Abdellatif Hachhouch
Belast met het coördineren van de activiteiten van de bestuursleden en interne aangelegenheden.

T 06-14874978
Abdellatif Hachhouch
Voorzitter


Abdelhafi Chaaby
Treedt o.a op als woordvoerder van het bestuur.

T 06-22904557
Hafid Chaaby
Vice-voorzitter


Mohamed Chahchouhi
Houdt zich bezig met het innen van de contributie en geeft desgevraagd informatie over de financiële positie van de moskee.

T 06-38058881
Mohamed Chahchouhi
Penningmeester


Farid El Makhloufi
Houdt zicht bezig met o.a. de administratie, onderwijs en bijbehorende activiteiten (Website, huiswerkbegeleiding en lezingen).

T 06-84308425
Farid El Makhloufi
Secretaris

Mocht u vragen, ideeën of opmerkingen hebben, dan kunt u ons persoonlijk benaderen of een e-mail sturen naar info@vumg.nl.