Huiswerkbegeleiding

Werkwijze
Leerlingen worden in groepjes van maximaal vijf leerlingen ingedeeld bij een mentor. De huiswerkbegeleider begeleidt de leerlingen bij het maken van huiswerk, leren voor toetsen en geeft tips over plannen en zelfstandig studeren. Daarnaast monitort de huiswerkbegeleider de voortgang van de leerlingen. In dit kader vindt er elk kwartaal een evaluatiegesprek met de ouders plaats om te peilen of de afgesproken doelen zijn behaald en worden er ontwikkelpunten geformuleerd voor het volgende kwartaal.

De begeleider stimuleert de leerling om de stof niet slechts uit het hoofd te leren, maar ook te begrijpen wat hij/zij leert. Dit doet de begeleider door scherpe vragen te stellen en door de praktische noodzaak over te brengen van de kennis die de leerling tot zich neemt.

Bezetting
Er is een minimale bezetting nodig van 5 begeleiders per les om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen waarborgen. Bij een bezetting van minder dan 5 begeleiders wordt de les geannuleerd en worden de leerlingen hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.

Doelstellingen
• Goede resultaten op school
• Een zelfstandige werkhouding
• Meer motivatie & zelfvertrouwen

Het team Huiswerkbegeleiding biedt de kans om uw kind hiervoor aan te melden. U kunt uw kind hiervoor aanmelden via het aanmeldingsformulier. Onze ervaring is dat er jaarlijks veel aanmeldingen zijn. Daarom is aanmelding alleen mogelijk middels het formulier. Ook kinderen die dit jaar al huiswerkbegeleiding hebben gekregen, dienen zich voor het volgend schooljaar opnieuw in te schrijven.

Wil je ook huiswerkbegeleiding volgen? Meld je dan snel aan via dit formulier.