Vrouwencommissie

De vrouwencommissie is een initiatief vanuit het bestuur dat de ambitie heeft om de huidige activiteiten/initiatieven
voor en door vrouwen meer zichtbaarheid en structuur te geven.

Doelen

  1. Het bieden van islamitisch onderwijs aan vrouwen en meisjes.
  2. Bijdragen aan de ontwikkeling van de islamitische identiteit.
  3. Stimuleren maatschappelijke betrokkenheid vanuit de gemeenschap.
  4. Adviseren van het bestuur.

De vrouwencommissie is verantwoordelijk voor de volgende clusters:

  • Zusteractiviteiten (12+)
  • Vrouwenonderwijs (16+)
  • Sport
  • Beheer & Hygiëne

De moskee was de plaats waar de geleerden en mensen bijeen kwamen. De Profeet (vzmh) bouwde zijn moskee op basis van godsvrucht. In de moskee vond het gebed plaats, werd de Koran gereciteerd, onderwijs gevolgd en gepreekt. Ook werd in de moskee politiek bedreven, werden eden afgelegd en leiders benoemd.” (Ibnoe Taymiyyah)

Dat de moskee de plek is voor aanbidding is algemeen bekend.  Maar wist u ook dat de moskee de meest prestigieuze school was waar de grootsten der aarden afstudeerden? De vorm van aanbidding binnen de moskee kan daarom verschillende vormen aannemen. Dit hoeft niet enkel het gebed te zijn. Geïnspireerd door de wijze woorden van Ibnoe Taymiyyah willen we dan ook toe naar een moskee die dient als plaats voor aanbidding in alle vormen. Eén van die vormen is het organiseren van structurele activiteiten voor vrouwen (maar ook voor mannen) die ons meer motiveren onze imaan en ons gemeenschapsgevoel te versterken.

Bij de zusteractiviteiten kunt u denken aan bijeenkomsten in de vorm van lezingen, workshops en seminars. We proberen bij het organiseren van de activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leeftijd van de groep waarvoor de activiteit georganiseerd is. Ook proberen we de behoefte te peilen bij de vrouwelijke leden om aan die behoefte te kunnen voldoen. De activiteiten gaan dan ook over meer dan alleen het leren lezen en schrijven en basiskennis islam.

We streven naar het behandelen van meerdere aandachtgebieden als gezonde voeding, gezondheid en welzijn, jongerenproblematiek en actuele maatschappelijke vraagstukken. Vragen als: wat kunnen we het beste eten tijdens de Ramadan? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind niet het slechte pad op raakt? Hoe zorg ik ervoor dat mijn gedrag een positief effect heeft om niet-moslims? Voor deze activiteiten nemen we daarom ook met regelmaat contact op met professionals of ervaringsdeskundigen van wie we kunnen leren en die ook deelnemen aan de lezingen, workshops of seminars.

We moedigen zusters ook aan om niet-moslimvrienden en familie mee te nemen.

Vragen, opmerkingen of wilt u graag meehelpen als vrijwilliger?

Neem contact op met [email protected]

De Arabische taal is de taal van de Koran. Door Arabisch te leren kunt u de Koran ook beter begrijpen. Onder begeleiding van ervaren en deskundige docenten leert u (begrijpend) lezen, schrijven en spreken van de Arabische taal. Zo leert u bijvoorbeeld, hoe u zelfstandig de Koran kunt leren lezen en hoe u deze op een mooie manier kunt reciteren (Tajweed).

De Profeet (vrede zij met hem) zei:
“Degene die één letter reciteert van de Koran zal een goede daad en tien goede daden gelijk daaraan ontvangen. En ik zeg niet dat “Alief-Laam-Miem een letter is, maar “Alief” is een letter, “Laam” is een letter en “Miem” is een letter.” (at-Tirmidhie)

De onderwijsprogramma’s voor vrouwen worden later aan we website toegevoegd. Inschrijven kan via deze link.

Vragen, opmerkingen of wil u graag meehelpen als vrijwilliger?
Neem contact op met [email protected]

In verband met de Corona-maatregelen is het momenteel niet mogelijk om gebruikt te maken van dit aanbod.

Vanuit VUMG bieden wij de vrouwelijke leden de mogelijkheid om te sporten volgens de islamitische richtlijnen. Voor de dames is er tweemaal per week de gelegenheid voor fitness.

Dagen en tijden:
Maandag 19:00 tot 20:00 uur en 20:00 tot 21:00 uur
Vrijdag 18:30 tot 19:30 uur en 19:30 tot 20:30 uur

Locatie:
Fysiotherapiepraktijk ’t Gilde aan de vroedschapsstraat 13 BC in Gorinchem.

Kosten:
10 euro per maand.

Interesse of vragen?

Neem contact op via [email protected]

De moskee is een huis van Allah swt, het is een heilige plaats voor de gelovigen die met veel respect wordt behandeld. Iedereen vindt het fijn om aanbiddingen te verrichten in een schone en nette omgeving.

Onze vrijwilligers
De vrijwilligers van Beheer en Hygiëne dragen graag bij aan het verzorgen van de moskee. Ook vragen wij onze gemeenschap mee te helpen in de schoonmaak van onze moskee. Het is onze verantwoordelijkheid als gemeenschap om onze mooie moskee schoon en netjes houden.

Allah swt zegt in soerah At-Taubah (hoofdstuk 9) vers 18 het volgende hierover:
“De moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allah. Wellicht zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren”.

Huisregels
Ook heeft de moskee huisregels opgesteld die ons helpen om een prettige ervaring te hebben na elk moskeebezoek. Onze huisregels leest u hier en vindt u terug in onze hal en gebedsruimte.

Vragen, opmerkingen of wilt u graag meehelpen als vrijwilliger?
Neem contact op met [email protected]