Kinderonderwijs

Inschrijven

De periode voor inschrijvingen start vanaf 1 mei tot en met 21 juni van elk jaar. Inschrijvingen die na deze periode binnenkomen zullen op een wachtlijst worden geplaatst. Het is van belang om het inschrijfformulier volledig in te vullen en tijdig in te leveren zodat het kind verzekerd is van een plekje voor aankomend jaar.

Niveaubepaling: Bij de inschrijving wordt een niveaubepaling gehouden om het kind zo goed mogelijk van het juiste onderwijsniveau te kunnen voorzien. Dit vindt plaats op de vooraf ingeplande dagen en tijden. In het geval van een herinschrijving zal de desbetreffende docent een (bindend) advies uitbrengen van het niveau.

Voorwaarden: Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en in goede banen te leiden zijn er bepaalde inschrijfvoorwaarden, waaronder aanwezigheid en het maken van huiswerk. Meer informatie hierover is te vinden op de bijlage van het inschrijfformulier.

 

Lesgeld

Het lesgeld voor kinderonderwijs bedraagt € 10,- per kind per maand. Dit is inclusief (ondersteunend) lesmateriaal. Dit bedrag zal via automatische incasso worden afgeschreven van de rekening. Het is ook mogelijk om het lesgeld contant te voldoen, mits deze voor één volledig lesjaar wordt vooruitbetaald.

Ouderparticipatie

Betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind:

Bij de VUMG vinden wij ouderbetrokkenheid in het algemeen en bij het leerproces van de kinderen in het bijzonder erg belangrijk. Ondanks ons streven de kinderen zo goed mogelijk de Arabische-, Koran- en Godsdienstlessen te onderwijzen, moeten we tegelijkertijd stellen dat enkel de weekendlessen in de moskee niet voldoende zijn. In dit kader wordt van de ouders/verzorgers dan ook verwacht thuis aandacht te besteden aan de behandelde lesstof en bij voorkeur deze samen door te nemen. En tevens zorg te dragen dat het kind (tijdig) aanwezig is bij de lessen.

Er zal twee maal per jaar een rapport worden uitgereikt: in het midden van het jaar en aan het eind van het jaar. Deze zullen gepaard gaan met oudergesprekken waarbij de voortgang van het kind besproken wordt. Het rapport dat aan het einde van het jaar wordt uitgereikt bevat tevens het advies van de docent m.b.t. de voortzetting en het niveau.

Betrokkenheid bij activiteiten:

Aan het eind van het schooljaar is het een traditie om voor de kinderen een kinderfeest te organiseren. Om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken zijn wij altijd op zoek naar ouders/verzorgers die hieraan willen bijdragen.

Daarnaast sporen we ouders/verzorgers ook aan betrokken te zijn door bijvoorbeeld in de pauzes pleinwacht te houden. Op deze manier zorgen we er samen voor dat onze kinderen in de pauze veilig buiten kunnen spelen.

Uw (fysieke) bijdrage is hard nodig. U kunt zich hiervoor opgeven.

 

Jaarplanning

Het lesjaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 7 lesweken en wordt afgesloten met een toets. Tevens zijn er ook onderwijsvrije dagen waar men rekening mee dient te houden.

(Klik hier voor de jaarplanning van 2020-2021) In productie.

 

Contact

Voor al uw vragen met betrekking tot kinderonderwijs kunt u mailen naar: [email protected]